Presentació

El cor femení Auditexaudi neix a Barcelona l’any 2013.

Està format per sis dones amb una àmplia formació musical, dedicades professionalment al món de la música tant en el camp de la docència com interpretatiu.

Entre els seus projectes s’inclou la recuperació, estrena i difusió del cant gregorià i la música dels segles III, X , X  al XIV, així com la interpretació d’obres contemporànies, tals com la Cantata Kindheit per a cor femení i grup instrumental (2012) de Josep Soler, escrita per especialment pel grup i estrenada al gener del 2013.