Montserrat Oliveras Vivancos, Directora

Comença els seus estudis de Cant Gregorià al monestir de Silos i després segui sota el mestratge d’En Javier Lara. Ha seguit estudis de modalitat amb Jean Jeanneteau, i Dom Daniel Soulnier (Solesmes). També ha rebut ensenyaments de Brigitte Lesne (Paris) i Juan Carlos Asensio, (Esmuc) entre d’altres.
Ha dirigit el cor del Taller d’Estudis Medievals del que feu fundadora i directora; i amb el qual ha realitzat diferents concerts per tot Catalunya, Espanya i Itàlia. També ha participat en projectes de divulgació del Cant Gregorià, així com de caràcter històric amb la musicòloga Carmen Julia Gutiérrez, (Universitat Complutense de Madrid) que possibilità la gravació de diversos CD. Igualment ha participat en diversos cursos i seminaris de Cant Gregorià.