Concerts 2021

  • Missa gregoriana V de quaresma, Parròquia de Sant Just i Pastor, Sant Just Desvern, març.
  • Festival Açò és Lithica, Lithica Pedreres de s’Hostal, Ciutadella Menorca, juliol.
  • La Missa en Català TV2, Barcelona, novembre.